Tanári kar

 

Név
Osztályfőnök
Szakpár
     
Apró Zsuzsanna
7.b
fizika-számítástechnika; erkölcstan, tanulószoba
Fazekasné
Rédly Katalin
7.a

történelem-német

Fejesné
Domaföldi Csilla
  1.b, tanító
Fekete Krisztina
igazgató helyettes, tánc
Feketéné Németh Annamária
5.b
technika, történelem, erkölcstan
Fontos Zsuzsanna
4.a
tanító
Gyomlainé Petró Éva
5.c
matematika-kémia; reál munkaközösség-vezető
Homoki Hajnalka
igazgatóhelyettes, magyar-könyvtár;
Horákné Bernáth Zsuzsanna   angol; nyelvi munkaközösség-vezető
Horváth Gyöngyi
3.a
tanító
Jedlóczki Erika Berta
1.a
tanító, drámapedagógus
Józsa Judit
5.a
magyar; erkölcstan; humán munkaközösség-vezető
Kardosné Rácz Szabina
2.b, tanító
Kiss Anikó   rajz, vizuális kultúra, erkölcstan
Keresztesné
Szabó Katalin
3.a, tanító
Kiss Ágnes
matematika-számítástechnika; gyermekvédelmi felelős
Kocsis Andrásné
1.b
tanító
Kocsis Zoltán
földrajz;testnevelés; természetismeret
Kronberg Klára   testnevelés
Lázár Erzsébet
2.a
tanító
Léb Anikó
2.b
tanító
Lipay Emese   tanító, 5.c testnevelés; napközi
Nagyné Kocsis Ildikó
tanító
Pesti Lászlóné   4.b, tanító
Polizosz Elena
1.a, tanító
Porkoláb Gábor   történelem, földrajz,természetismeret; 5.a napközi; DÖK vezető
Prohászkáné Madarász Krisztina
2.a tanító
Révész Éva
6.a
angol-magyar-történelem
Schehl Erzsébet
3.b
tanító, alsós munkaközösségvezető
Schulcz Ágnes
8.c
testnevelés;német
Schulcz Zsuzsanna
magyar; drámapedagógia; tanulószoba
Somogyváriné Márovics Erika
4.b
tanító, pedagógiai előadó
Tóth Hajnalka
6.b
biológia, természetismeret, 6.b napközi; tanulószoba
Schwartz Alexandra   pedagógiai aszisztens
Szedleczkiné
Bajdó Krisztina
  4.a, tanító
Szegvári Krisztina   pedagógiai asszisztens
Szelesné
Hanustyák Viktória
  könyvtáros tanár
Szőcs Tibor
rajz, 5.b napközi
Telek Anikó
3.b tanító
Vasajiné
Bohnert Krisztina
  angol; ének-zene
Vorzsák Zsuzsanna
8.a
biológia; kémia, természetismeret, tanulószoba
Zajti Gábor   tanító; 6a napközi
Zuborné Sallai Márta
igazgató; magyar; történelem; kommunikáció;
Zsálekné Zsidai Judit
8.b
angol; testnevelés

 

Az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segíti még 1 fő iskolapszichológus, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő logopédus, 2 fő utazó pedagógus.

 

 

 

 

Leendő elsősöknek

Néhány szóval szeretnénk bemutatni és elmondani, miért is jó KÓSOS–nak lenni. Tovább

Elérhetőségeink

Cím: 1192 Budapest, Hungária út. 28.

Tel./Fax: 282-9997

<

E-mail: koskaroly@iskola.kispest.huAlapítványi információk
Az Alapítvány célja a Kós Károly Általános Iskola nevelő-oktató munkájának támogatása. Bővebben