Tanári kar

 

Név
Elérhetőség
Osztályfőnök
Szakpár
       
Apró Zsuzsanna aprozsuzsanna@kosiskola.hu
fizika; informatika; erkölcstan, tanulószoba
Csábri-Nagy Enikő csabrinagyeniko@kosiskola.hu
6.b
magyar
Fazekasné
Rédly Katalin
fazekasneredlykatalin@kosiskola.hu
7.b

történelem; német

Fejesné
Domaföldi Csilla
fejescsilla@kosiskola.hu   4.b, tanító
Fekete Krisztina feketekrisztina@kosiskola.hu
igazgató helyettes, tánc
Feketéné Németh Annamária feketeneannamaria@kosiskola.hu
5.b
technika, történelem, erkölcstan
Fontos Zsuzsanna fontoszsuzsa@kosiskola.hu
4.a
tanító
Gyomlainé Petró Éva gyomlaieva@kosiskola.hu
5.a
matematika; reál munkaközösség-vezető
Homoki Hajnalka homokihajnalka@kosiskola.hu
igazgatóhelyettes, magyar;
Horákné Bernáth Zsuzsanna horaknezsuzsa@kosiskola.hu   angol; nyelvi munkaközösség-vezető
Jedlóczki Erika Berta jedloczkiberta@kosiskola.hu
1.a
tanító, drámapedagógus
Józsa Judit jozsajudit@kosiskola.hu
8.b
magyar; erkölcstan, osztályfőnöki munkaközösség vezető
Kiss Anikó kissaniko@kosiskola.hu   rajz, vizuális kultúra, erkölcstan; 5.a napközi
Keresztesné
Szabó Katalin
kereszteskatalin@kosiskola.hu
3.a
tanító
Kiss Ágnes kissagnes@kosiskola.hu
matematika; informatika; gyermekvédelmi felelős; tanulószoba
Knolmajer Viktória knolmajerviktoria@kosiskola.hu
4.b
tanító;
Kocsis Zoltán kocsiszoltan@kosiskola.hu
7.a
természetismeret; földrajz; testnevelés
Kronberg Klára kronbergklára@kosiskola.hu   testnevelés
Lázár Erzsébet lazarerzsebet@kosiskola.hu
2.a
tanító
Lipay Emese lipayemese@kosiskola.hu   2.a, tanító
Molnár Tibor molnartibor@kosiskola.hu
matematika
Nagy Andrea nagyandrea@kosiskola.hu   2.b, tanító
Romhányi Eszter pappeszter@kosiskola.hu   3.a; tanító
Porkoláb Gábor porkolabgabor@kosiskola.hu   történelem, földrajz, 5.a napközi; DÖK segítő tanár
Révész Éva reveszeva@kosiskola.hu
angol
Schehl Erzsébet schehlerzsebet@kosiskola.hu
3.b
tanító
Schulcz Ágnes schulczagnes@kosiskola.hu
8a
testnevelés; német
Schwartz Alexandra     1.b; pedagógiai aszisztens
Szedleczkiné
Bajdó Krisztina
szedleczkikrisztina@kosiskola.hu
2.b
tanító
Szegvári Krisztina     1.a; pedagógiai asszisztens
Szelesné
Hanustyák Viktória
szelesnehviktoria@kosiskola.hu   könyvtáros tanár; humán munkaközösség vezető
Szőcs Tibor szocstibor@kosiskola.hu
6.b; napközi
Telek Anikó telekaniko@kosiskola.hu
1.b
tanító; mindennapos nevelés munkaközösség vezető
Tihanyi Renáta tihanyirenata@kosiskola.hu   3.b tanító
Tóthné Bécsi Zsuzsanna becsizsuzsanna@kosiskola.hu   5.b napközi
Vasajiné
Bohnert Krisztina
vasajinebkrisztina@kosiskola.hu
6.a
angol; ének-zene; énekkar
Vorzsák Zsuzsanna vorzsakzsuzsa@kosiskola.hu
biológia; kémia, tanulószoba
Zajti Gábor zajtigabor@kosiskola.hu   4.b, tanító
Zuborné Sallai Márta zubornesallaimarta@kosiskola.hu
igazgató; magyar; történelem; kommunikáció;
Zsálekné Zsidai Judit zsalekjudit@kosiskola.hu
angol

 

Az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segíti még 1 fő iskolapszichológus, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő logopédus, 3 fő utazó pedagógus.

 

 

 

 

Leendő elsősöknek

Néhány szóval szeretnénk bemutatni és elmondani, miért is jó KÓSOS–nak lenni. Tovább

Elérhetőségeink

Cím: 1192 Budapest, Hungária út. 28.

Tel./Fax: 282-9997

<

E-mail: koskaroly@iskola.kispest.huAlapítványi információk
Az Alapítvány célja a Kós Károly Általános Iskola nevelő-oktató munkájának támogatása. Bővebben